30 November 2020 | 05:15:17
Navigatie
· Home
· Nieuws
· Historie
· Activiteiten Programma
· Prinsengallerij
· Jeugdcarnaval
· Fotoalbum
· Wagenverhuur
· Weidefeest
· Vrung van De Wuif
· Contact
Miniatuur Optocht

Klik hier voor meer info.

Historie CV de Wuif

De geschiedenis van 1 x 11

Hoe het allemaal begon ; 1970 - 1981

1970 De eerste serieuze gedachte om in Ransdaal een eigen carnavalsvereniging van de grond te tillen, ontstond in 1970, toen een handvol initiatiefrijke inwoners er genoeg van hadden om de "drei dol daag" telkenjare in aangrenzende dorpen te moeten doorbrengen. Wie nu denkt, dat hun lumineuze inval des- tijds met trompetgeschal en tromgeroffel werd ontvangen, zit er een beetje naast.

Aanvankelijk vreesde menigeen in het kleine kerkdorp voor de overlevingsmogelijkheden van een dergelijk gezelschap. Toch bleken na wat gehakketak elf mensen bereid om zitting te nemen in de eerste Raad van Elf van de nog op te richten carnavalsvereniging. Overigens waren de leden van de raad in die dagen herkenbaar aan de rode hoeden die ze bij officiële gelegenheden droegen. Die dure aanschaf van de gebruikelijke carnavaleske uitmonstering bleef vooralsnog achterwege, omdat men - en terecht - de kat uit de boom wilde kijken en afwachten of Ransdaal wel rijp genoeg voor een eigen carnavalsvereniging was.

1971 Dat zulks inderdaad het geval was bleek zonneklaar op de geïmproviseerde prinsenproclamatie, die daags voor de carnaval van 1971 in café Coumans werd belegd. Deze bijeenkomst, onder voorzitterschap van Hub Habets, werd buitengewoon -en eerlijk gezegd ook buiten verwachting- druk bezocht. Als eerste agendapunt kwam het vinden van een toepasselijke naam voor de nieuwe vereniging aan de orde. Wie het voorstel lanceerde valt niet meer te achterhalen, maar met algemene instemming werd de vereniging weldra in "C.V. de Wuif" gedoopt. Om klokslag 21.00 uur op die gedenkwaardige avond brak het eerste grote moment in de geschiedenis van de Ransdaalse carnaval aan, toen de eerste carnavalsprins van "de Wuif" in de stikdonkere narrentempel van Coumans arriveerde en hij vervolgens onder oorverdovende alaafs als Prins Giel I (Leunissen) plechtig werd geïnstalleerd. Daarmee had het onstuimige leven van "de Wuif" een officiële aanvang genomen. Op carnavalszondag werd nog in allerijl een praalwagen in elkaar getimmerd, waarin Prins Giel en zijn hooglustig gevolg een ware triomftocht door Ransdaal en daags daarna door Klimmen maakten. De start van C.V. de Wuif viel onder een gelukkig gesternte. Carnaval 1971 waren drommen feestvierders op de been die zich in één woord kostelijk vermaakten. En dat de werkers van het eerste uur recht in de roos hadden geschoten wordt wel duidelijk als we U vertellen, dat op het eind van de "dol daag" in café Coumans een spontane geldinzameling voor "de Wuif" werd gehouden, omdat zo'n feest in de toekomst nog eens op touw moest worden gezet! Dat was niet aan dovemansoren gezegd. Het bijeengebrachte geld werd in mutsen en prinsenkledij geïnvesteerd, terwij1 daarnaast plannen voor een echte carnavalsoptocht werden uitgebroed.

1972 En zo kon het dan ook gebeuren, dat op 13 februari 1972 een bonte carnavalsstoet met Prins Gerrit I(van Wissen) aan het hoofd door de straten van Ransdaal trok. Het zou voor jong en oud een onvergetelijke happening worden. "De Wuif" hadden het goede spoor te pakken en werden hartelijk aangemoedigd om vooral maar te blijven doorgaan. Om de belangen van carnavalesk Ransdaal optimaal te kunnen behartigen, kozen de Wuif zelfs een bestuur uit hun midden. We zagen Giel Leunissen als voorzitter, Gerrit van Wissen als secretaris en Hub Habets in de rol van penningmeester en president. Twee jaar later zou dit bestuur worden veranderd en uitgebreid. Gerrit van Wissen moest door drukke werkzaamheden terugtreden. Hub Habets werd secretaris, Leo Ubachs penningmeester en Hub Vroomen en Hub Dautzenberg sr. traden als bestuursleden toe.

1973 Op 24 februari 1973 werd Hub Dautzenberg tot prins uitgeroepen. Ransdaal maakte bij die gebeurtenis met een nieuw fenomeen kennis. Prins Hub I kreeg een prinses aan zijn hooglastige zijde in de charmante verschijning van Tonny Schillings die ook buiten de vastenavond haar oog op deze prins had laten vallen. Aan het begin van het seizoen 1973/1974 moest de verenigingskas broodnodig worden gespekt. De bodem van het kostbare kleinood was al in zicht, toen "de Wuif" huis aan huis met donateurkaarten aanklopten. Tot dusver hadden de leden alle onkosten zoals startgeld en snoepgoed voor de op tocht en attenties voor zieken en bejaarden -helemaal uit eigen zak betaald. Overigens is de "C.V. de Wuif" in financieel opzicht nooit een welgestelde vereniging geweest. Van meet af aan heeft ze er namelijk een goede gewoonte van gemaakt om de hele dorpsgemeenschap van elke cent te laten meegenieten, en wel door het vieren in stand houden en bevorderen van het eeuwenoude volksfeest, dat toevallig de naam carnaval draagt.

1974 Op 2 februari 1974 maakten "de Wuif" zich op om andermaal een heugelijk feit te , vieren. Op die dag werd niet alleen de nieuwe narrentempel van Coumans "ingewijd", maar kwam ook Prins Jos I (Maes) uit een onherkenbare vermomming tevoorschijn. Spontaan koos Ine Weerts zijn zijde als prinses. De proclamatie kreeg dat jaar een extra feestelijk tintje door de aanwezigheid van zustervereniging "De Molmuus" uit Klimmen, bij wie ruim een week later een zeer gedenkwaardig bezoek werd afgelegd. Het was er dan ook naar. Prins Jos droeg toentertijd 's landswapenrok en kreeg van zijn commandant -kennelijk een onvervalste Hollander geen permissie om zijn prinselijke plicht in Klimmen te vervullen. "De Wuif" zaten in zak en as. Daarop kwam prinses Ine in actie. Resoluut en zelfverzekerd greep ze de prinselijke scepter en sprak de historische woorden: "Ik ga mee naar Klimmen. Het is per slot van rekening het jaar van de vrouw." En aldus geschiedde.

1975 In 1975 deelden Prins Sjef I (Schaaks) en zijn verloofde Prinses Rieta (Spies) de lakens uit in Ransdaal. Sjef I was de vijfde prins van "de Wuif". Onder zijn bewind lanceerde de voormalige prins Tonny Dautzenberg, daarbij geassisteerd door de dames Meertens en Bleezer, de eerste carnavalsschlager van Ransdaal. 1975 was in meer dan één opzicht een belangrijk jaar. Er werden onder meer statuten opgemaakt en notarieel bekrachtigd, waardoor de carnavalsvereniging rechtspersoonlijkheid verwierf. Je kon maar nooit weten waar het nog eens goed voor was.

1976 Inmiddels schrijven we februari 1976. De maand is zeven dagen oud als Prins Theo (van Oppen) en Prinses Lauri ( Coumans) hun hooglustig ambt aanvaarden. Precies veertien dagen later vond het eerste Auw Mennekesbal plaats. Iedereen welkom, mits goed verkleed natuurlijk. Dat vond ook "der Mathieu" van zichzelf, die door zijn postuur echter spoedig door de mand viel.

Voor de optocht van 29 februari had de Raad van Elf zich iets origineels laten invallen. De Raad wilde zich op een oude oogstwagen van de familie Sogelee laten rondtrekken en dus werd er naarstig naar een stel gezonde boerenpaarden omgezien. Die bleken uiteindelijk ergens in Brabant op stal te staan. Het transport van de knollen was echter zó duur dat "de Wuif" van lieverlee besloten om een mechanisch trekpaard voor hun karretje te spannen.

1977 Op 7 januari 1977 vond een erg succesvolle kienavond plaats. Al weken van te voren waren alle kaarten uitverkocht. Dat bracht "de Wuif" op het idee om Ton Packbier op 22 januari van dat jaar vermomd als een levensgrote kienkaart tot haar zevende prins uit te roepen. Zijn prinses heette Mia (Beckers). Op 12 februari hielden "de Wuif" hun eerste kinderzitting in zaal Voncken. Ook de jongste "Wuif" van Ransdaal toonden erg veel belangstelling voor het carnavalsgebeuren in hun woonplaats.

Carnavalszondag lieten de weergoden "de Wuif" vies in de steek. Tot het middaguur liet Pluvius het hemelwater rijkelijk omlaag gutsen. Vervolgens draaide hij de sluizen even dicht om ze tijdens het opstellen van de optocht weer wagenwijd open te gooien. Toch bleef de goede stemming bij alle "Wuif" en "Wuiffinekes" erin. Er werd gehost en gesprongen alsof er niets aan de hand was.

1978 Dit jaar moest Ransdaal vrij vroeg in carnavalsstemming komen. Carnaval 1978 viel immers in de maand februari. Men wenste elkaar nog een voorspoedig nieuwjaar toe, toen op 7 januari Prins Harrie (Schaaks) en Prinses Nelly (Haan) werden geïnstalleerd. Wiel Jacobs bewees de Ransdaalse kasteleins destijds een voortreffelijke dienst met zijn carnavalskraker "Kom gef os nog ein", wat de dorstige kelen kennelijk nog dorstiger maakte.

Bij de organisatie van de jeugdzitting en de jeugdprinsenproclamatie gingen "de Wuif" voortaan met de plaatselijke jeugd- en ouderverenigingen samenwerken. Op 28 januari ging de eerste broederlijk georganiseerde kinderzitting van start, met wervelende shows en optredens van de jongeren. De Ransdorfkapel zorgde daarbij voor de muzikale omlijsting. Het hoogtepunt van de zitting werd natuurlijk de proclamatie van jeugdprins René (Laeven) en jeugdprinses Pascalle (Vrolijks), die beiden uit reusachtige kartonnen kokers tevoorschijn kwamen.

1979 27 januari 1979 stond de negende prinsenproclamatie van "de Wuif" op het programma, bij het spelletje "Wie van de drie" diende Wiel Eggen zich als nieuwe prins van Ransdaal aan. Prinses werd Lucienne Weyermans uit het bovenmoerdijkse Hilversum.

In februari volgde traditioneel getrouw de zitting voor kleuters en tieners. Onder meer vermakelijk werd de persiflage de popster John Travolta en de muziekfilm Grease. Ook het Cinderellaballet oogstte enorm veel bijval. Vermomd als koe maakten Jackey Meertens en Pascalle Blezer die middag hun opwachting als de nieuwe kinderprins en -prinses.

Op 25 februari weerklonk het startschot voor wat de grootste en ongetwijfeld fraaiste optocht in de analen van "de Wuif" zou worden. Er werden maar liefst 31 startnummers verstrekt dankzij de financiële steun van alle inwoners van Ransdaal kon in de loop van 1979 een lang gekoesterde wens van "de Wuif" in vervulling gaan: ze werden in een nieuw pak gestoken.

1980 Op 19 Januari zag nog iemand zijn wens in vervulling gaan. Herman Eggen, die jaren had staan trappelen om prins te worden, kreeg eindelijk de scepter in de hand gedrukt en ging met Ransdaal drie dagen tenonder in het Feestgewoel. Wiel Jacobs kreeg de massa weer op hand met zijn schlager "Bare Binge"

Meer dan 400 mensen waren op 2 februari 1980 getuige van de installatie van Willy Jacobs en Diana Koenen als nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van "de Wuif". Ze waren kort tevoren door twee heuse postbodes in Ransdaal afgeleverd!

De Wuif blijft doorgaan. Na deze wandeling met zevenmijlslaarzen door de roemruchte historie van c.v. de Wuif , staat deze vereniging thans aan de vooravond van haar eerste jubileum. 1 x 11 jaar carnavalsvereniging "de Wuif" en carnaval in het Wouvenland. Een jubileum om eens even bij stil te staan. Een jubileum ook, dat mogelijk werd gemaakt door de voorbeeldige wijze waarop Ransdaal met "de Wuif" heeft carnaval gevierd. "BLIJF ZO DOORGAAN" is een veel gehoorde opmerking. Ze verwoord niet alleen de wens van "de Wuif", maar ook van geheel carnavalvierend Ransdaal

De geschiedenis van 2 x 11

Doorbouwen op de Traditie; 1981 - 1992

1981 Op zaterdag 31 januari 1981 vond de eerste Jubileumprinsenproclamatie plaats. De gelukkige was Jos van Oppen, die als Prins Jos II als Jubileumprins van het 1 x 11 jarige rijk van de Wuif mocht regeren. Hij was ook de eerste Prins die kon kennismaken met de Ransdaalse Rauwelaere die op de Jubileumproclamatie voor de eerste keer optraden. En hoe! Te vermelden valt ook nog dat Wiel Jacobs een levensgrote Wouf in elkaar geknutseld had, die niet weg te slaan was tijdens de 3 dolle dagen. De Jubileumreceptie werd op 7 februari 1981 gehouden waarvoor een overweldigende belangstelling was. De heer H. Dautzenberg sr. werd benoemd tot eerste Opperwouf van Ransdaal voor de bewezen steun en inzet aan de Ransdaalse gemeenschap. We hadden 4 jubilarissen t.w. H. Dautzenberg sr., M. Moulen, H. Habets en H. Dautzenberg jr. Op 29 oktober 1981 kregen we het droevige bericht dat onze Opper-Wouf en zeer gewaardeerd lid Hub Dautzenberg sr. overleden was.

1982 Op 16 januari was de Prinsenproclamatie en Laurent Jeurissen en Marjo Maassen werden onze nieuwe Prins en Prinses. Vanaf dit jaar werd gezamenlijk met alle Voerendaalse carnavalsverenigingen om toerbeurt de Gemeente Prins uitgeroepen en de Kaatboere uit Kunrade mochten de eerste Gemeente Prins leveren. Een lang verwachte wens is hiermee in vervulling gegaan.

1983 Dit jaar werd Hans Kamps de nieuwe heerser van de Wuif en ging als Prins Hans I een heel carnavalsjaar door het leven. De optocht van dit jaar had maar liefst 35 startnummers en dat alleen maar vanuit de Ransdaalse gemeenschap. Als je er vanuit gaat dat rondom zo'n wagen of groep toch snel 10 mensen betrokken zijn, dat er dan een derde deel van de Ransdaalse gemeenschap actief was in de optocht. De Prinsenwagen was een grote biljart met toebehoren, omdat Hans een fervente biljarter was.

1984 Op zaterdagavond 21 januari 1984 werden Prins Frank I (Houben) en zijn verloofde Prinses Ria (Vangangelt) als Hoogheden van de Wuif aangesteld. Op de Prinsenproclamatie trad de Oud-Prinsengarde met hun dames voor het eerst met een optreden voor het voetlicht. Ditzelfde gold ook voor de Woufzängers o.l.v. Piet Winthagen. Op 28 januari werd tijdens de receptie Jan Blezer gehuldigd met zijn 11-jarig jubileum.

Een historische gebeurtenis vond plaats op 2 maart 1984 want op die dag mochten de Wuif voor het eerst de Gemeenteprins leveren. Het is een traditie dat de vereniging die de Gemeenteprins levert, ook de zitting op het Gemeentehuis verzorgt. Alle aanwezigen op het gemeentehuis konden met veel plezier terugdenken aan die geweldige happening met optredens van het Cinderella Ballet, de Woufzängers, de Ransdaalse Rauwelaere en de muzikale omlijsting van de Ransdorf Kapel o.l.v. Pierre Laeven. Na afloop ging men naar Ransdaal, naar onze narrentempel Coumans waar alle aanwezigen werden getrakteerd op eigen gebakken brood "mit schink en huidvleisch" en er uiteraard tot in de nachtelijke uurtjes feest werd gevierd.

1985 In de loop van 1985 kregen we nieuwe mutsen en de emblemen hiervoor werden geschonken door Hub en Tonny Dautzenberg-Schillings. 19 januari 1985 schrijven we als Wiel Jacobs tekst en muziek levert voor de Ode aan Ransdaal : "Ranzel is ei Paradies". Deze ode is het lijflied geworden van onze vereniging en bij feestelijke gelegenheden, ook buiten het carnavalsseizoen, tot op de dag van vandaag. Aan de hand van een in stukken gesneden jeugdfoto op 19 januari werd Ben Leunissen gekozen als Ben I. Hij is de eerste getrouwde prins van de Wuif, die zich evenals zijn ongetrouwde voorgangers, voortreffelijk van zijn taak kweet. Sinds we bij Groot Voerendaal behoren houden we een prinsenreceptie en waar vanaf toen ook de Jeugdprins en Jeugdprinses bij betrokken worden.

1986 Op 18 januari 1986 verzorgde het Cinderella Ballet tijdens de Prinsenproclamatie een oosters optreden met een "Sjeik" in hun midden. Deze Sjeik bleek naderhand Prins Theo II (Eussen) te zijn, die bijzonder bij de tieners van Ransdaal in de smaak viel. Of dit door zijn Oosters postuur kwam hebben we niet kunnen achterhalen. Dit jaar ging de Raad van Elf over tot het dragen van smokinghemden en aangepaste strikjes.

1987 Op 17 januari van dit jaar werd er tijdens het optreden van de Oud-Prinsengarde een zwaargewonde binnengedragen. Nadat het verband weg was gedaan bleek het Jack Houben te zijn, die als Prins Jack I samen met zijn verloofde Monique Kamps, als Hooglustigen mochten regeren over het Wouve rijk. President Hub Habets werd verrast met de eerste officiële presidentsketting, die hij altijd met trots en verve gedragen heeft.

Op 7 februari werden tijdens de receptie Piet van Oppen en Theo van Oppen gehuldigd met hun 1 x 11-jarig lidmaatschap. Ook mag hier vermeld worden dat de Carnavalsvereniging altijd klaar staat om in de loop van het jaar ook andere verenigingen c.q. instellingen de helpende hand toe te steken. Zo ook voor Fanfare Les Amis Reunis b.g.v. hun 100-jarig bestaan. Wij hadden de taak op ons genomen voor de organisatie van een folkloristische optocht met aansluitend Oude Ambachten. Met deze organisatie heeft de carnavalsvereniging veel succes geboekt. Zelf werd er aan de folkloristische optocht op 4 juli 1987 die door de Ransdaalse straten trok deelgenomen, en waar we als vereniging zeer origineel voor de dag kwamen.

1988 Het nieuwe carnavalsseizoen '87-'88 openden we op 14 november 1987 door samen met onze zusterverenigingen De Kaatboere, De Naate en De Durchströpere een bustocht te maken door de diverse woonwijken met een heuse dubbeldekker. Op 9 januari 1988 kwam vanuit een troetelbeer Jos Hochstenbach tevoorschijn, die als Prins Jos III de prinselijke scepter over het Wouvenrijk zal zwaaien.

Tijdens de receptie op 30 januari 1988 werden Ton Packbier en Herman Eggen gehuldigd met hun 11-jarig lidmaatschap. Op maandag 15 februari 1988 kregen enkele leden van C.V. de Wuif tijdens een huiskamerzitting in Craubeek het boek 1000 jaar Klimmen aangeboden. Op 11 maart 1988 kregen de leden van carnavalsvereniging het jaarverslag in boekvorm aangeboden van het secretariaat. Tot op heden gebeurt dit nog steeds.

1989 Op de Prinsenproclamatie van 7 januari 1989 verzorgde het Ransdaals Kwatschkoer (leden van het Gemengd Koor St. Caecilia), een fantastisch optreden. Onze nieuwe prins kwam gewoon met de drumband de zaal in marcheren en maakte gebruik van een "stuntman". Het bleek Herman Eussen (Prins Herman II) te zijn die zijn mede-drumbandleden stomverbaasd liet staan, want daar had niemand op gerekend. Prins Herman II was onze tweede Gemeente-Prins. Op het Gemeentehuis had het Kwatschkoer weer heel veel succes. De Ransdorf Kapel zorgde op het gemeentehuis en na afloop in Ransdaal voor voortreffelijke muziek en onze Prins reikte echte vetleren medailles uit aan de burgemeester en zijn mede-prinsen van Groot-Voerendaal. Harry Schaaks was onze 1x11-jarige jubilaris die gehuldigd werd op 15 januari 1989. Hulde willen we ook aan de wagenbouwers brengen die telkens weer tot op de dag van vandaag, voor een prachtige prinsenwagen zorgen. Dit jaar was het een natuurgetrouwe weergave van onze carnavals-steek. Pech had Jeugdprinses Vivian Eussen, die wegens ziekte de carnavalsdagen in bed moest doorbrengen.

1990 Op de toegangswegen naar Ransdaal werden in januari 1990 voor het eerst borden geplaatst waarop de carnavalsactiviteiten bekend worden gemaakt. Op 13 januari 1990 werd Prins Jean I (Winthagen) door de Oud-Prinsen te vondeling gelegd. Het Cinderella Ballet verzorgde voor de zoveelste keer een prachtig optreden op onze zitting, naar later bleek voor het laatst. Wij beschouwden hen als een stukje van onze eigen vereniging, omdat ze telkenjare zo fantastisch met ons hebben samen gewerkt.

Op 18 januari 1990 werd de eerste Ransdaalse "Damezitting" een feit. President Hub Habets verzorgde de presentatie en op het einde van de zitting werd Hub Vonken lof toegesproken voor zijn grote inzet voor deze happening. De LVB vierde dit jaar het 22-jarig bestaan van de Auw Wieverbal op 10 februari. Dit jaar brachten we een bezoek aan de Mgr. Savelbergschool in Heerlen. Dit werd door de leiding en vooral door de leerlingen zeer op prijs gesteld. Ook werd zoals alle jaren een bezoek aan de bejaarden en zieken van Ransdaal gebracht. De oudervereniging stopte met de medewerking aan het Jeugdcarnaval na jaren van prima samenwerking. De Jeugdvereniging vonden we bereid om dit nu te gaan doen.

1991 Op 5 januari 1991, men wenst elkaar nog een zalig nieuwjaar, vindt de 21-ste Prinsenproclamatie van CV de Wuif plaats. Er waren 6 sollicitanten, waaronder 2 vrouwen, die solliciteerden naar het Prinsenschap. Uiteindelijk bleef Prins Mark I ( Beugels) als enige over die werd bijgestaan door Prinses Karin (Boosten). Frank Houben was dit jaar onze jubilaris met 1x11 jaar.

23 januari 1991 was een zeer moeilijke dag voor onze vereniging, want wij moesten toen beslissen dat er geen optocht zou zijn in verband met de Golfoorlog. Het was zeer pijnlijk om dit mede te delen aan onze Prinsen en Prinsessen en ook aan onze trouwe deelnemers van de optocht. De Jeugdvereniging had als alternatief op zondagmiddag een gekostumeerd-schaatsen op het Dorpsplein georganiseerd, wat vooral bij de jeugdigen goed in de smaak viel. Op 3 februari vond de tweede Dameszitting plaats en ook deze keer was het hartstikke goed. Op 5 oktober 1991 namen we met grote verslagenheid kennis van het overlijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid en penningmeester dhr. Joep Kamps.

Ik wil op deze plaats nog even stilstaan bij de medewerking die wij alle jaren door hebben gekregen van de gehele Ransdaalse gemeenschap. Of het nu bij de rondgang met de donateurkaarten was, de medewerking voor het vrijgeven van stalling voor het maken en wegzetten van de diverse wagens, het enthousiasme om zelf deel te nemen aan de optocht, het kijken naar de optocht, het bezoek aan de recepties of zittingen, altijd konden we heel veel Ransdalers begroeten. Speciaal wil ik de mensen er uit halen die optredens verzorgden op de zittingen zoals Oud-Prinsengarde, leden van Fanfare Les Amis Reunis, leden van het zangkoor St. Caecilia, Ransdorf Kapelle, Little Ron (Ron Koenen), Maartje Wobma, Wiel Jacobs, de Waufzängers, Cinderella Ballet, diverse personen die een schlager instuurden, de Rauwelaere, en nog vele einzelgängers die we misschien vergeten hebben. Allen willen we U vanaf deze plaats dank zeggen voor uw inbreng in de Ransdaalse carnaval.

De geschiedenis van 3 x 11

Al 33 jaar een hechte vereniging; 1993 - 2003

1992 In 1992 mochten de Wuif hun 2 x11 jarig bestaan vieren. Het jubileumjaar werd geopend op 11 januari 1992 met een spetterende prinsenproclamatie. Als apotheose van de avond werd de jubileumprins geproclameerd. Omdat een jubileum gevierd wordt met champagne werd een grote champagnefles op de bühne gezet, waar de nieuwe prins moest uitkomen. Toen de champagnefles echter van achteren uit de zaal naar voren werd gedragen en iedereen verwachtte dat de nieuwe prins in de fles zou zitten, viel de fles open in twee stukken toen zij het podium werd opgedragen. De spanning in de zaal was gebroken maar bij president Hub Habets om te snijden. Gelukkig werd vlug de draad weer opgepakt. Het licht in de zaal werd gedoofd, het vuurwerk werd aangestoken en van achteren kwam uit de champagnefles de jubileumprins, prins Kasper I (Donners). Als jeugdprins werd dat jaar Bart Winthagen benoemd, die het voor het eerst in de geschiedenis van de jeugdcarnaval in Ransdaal zonder jeugdprinses moest stellen. In 1991 was Pascalle Heiligers uit Ransdaal prinses van de Nachdravers in het Margratense buurtschap Termaar. Op 1 februari 1992 nam zij met haar vriend afscheid van de Nachdravers. De Wuif bezochten deze prinsenproclamatie en beleefden een prachtige avond.

Gedurende het jubileumseizoen volgden de activiteiten zich in rap tempo op, met als hoogtepunt de jubileumreceptie op zondag 9 februari 1992 en de optocht op zondag 1 maart 1992. Tijdens de receptie, die duurde van 14.00 tot ruim na 21.00 uur werden vele zusterverenigingen ontvangen. Met name de Klimmense Molmuus maakten indruk door niet alleen met de Raad van Elf, maar ook met de bijna voltallige Prinseraod en de Molmoesvaarder hun Ransdaalse buren te bezoeken. Ook de prinsen van de afgelopen 22 jaar alsmede de jeugdprinsen en -prinsessen maakten hun opwachting. De optocht van dat jaar kon door een zonovergoten Ransdaal trekken. Het was maar liefst 18 graden warm. Na afloop van de optocht werd voor café Coumans op de prinsenwagen de Ode aan Ranzel gezongen en sprak de prins de Wuif toe en dankte hen voor de geweldige deelname aan de optocht en de Ransdaalse carnaval. Een waar straatcarnaval!

Aangezien de Wuif in 1992 hun 2 x 11 jarig jubileum vierden mochten zij ook de gemeenteprins leveren voor de gemeente Voerendaal. Tijdens een geslaagde zitting op 28 februari 1992 op het gemeentehuis waar ook o.a. de Ransdorfkapel en het Ransdaals Kwatschkoar hun bijdrage aan leverden, ontving de prins van de Wuif de sleutel van Groot Voerendaal uit handen van burgemeester Strous.

In hetzelfde jaar werd ook het 60-jarig bestaan van de Ransdaalse parochiekerk gevierd. Ook de Wuif verleenden hun bereidwillige medewerking. Met een origineel geklede en geschminkte groep namen de Wuif en hun partners deel aan de historische optocht op zaterdag 24 juli. Authentieke beroepen als de veldwachter, de marskramer en dorpsomroeper werden met verve uitgebeeld. Ook werden een aantal historische rolstoelen en kinderwagens meegevoerd. Op zondag 25 juli 1992 bemanden de Wuif de buffetten van het parochiefeest. Ook organiseerde de fanfare in dat jaar een Ransdaalse revue. De Wuif namen er aan deel met een originele opvoering van een eigen versie van het sprookje Roodkapje.

Het bestuur van de Wuif bestond in 1992 uit de heren Jan Blezer, voorzitter, May Moulen, Hub Habets, president, Laurent Jeurissen, Adrie Savelberg, Ben Leunissen, secretaris en Hub Dautzenberg, penningmeester en 2e secretaris. De vereniging telde in 1992 totaal 19 leden.

1993 Na een geweldig jubileumjaar werd op januari 1993 Jan Willem Lipsch uitgeroepen als 23e prins van de Wuif. Bianca vergezelde hem als prinses. Jan Willem was de laatste prins die de cape gedragen heeft. Momenteel wordt deze cape als een aandenken in het archief van de vereniging bewaard. In dat jaar was Ivo Hochstenbach jeugdprins en Diny Heugen jeugdprinses van de klein Wuifkes. In dat jaar nam Adrie Savelberg het presidentschap over van Hub Habets en nam Kasper Donners het secretariaat over van Ben Leunissen.

1994 Ook in 1994 werd een nieuwe prins van de Wuif gevonden in de persoon van Milan Ramaekers. Kevin Horsmans was jeugdprins in 1993. Zijn opa, May Moulen, mede oprichter van onze vereniging, was natuurlijk apetrots. De (jeugd)prinsencommissie had voor hem geen betere keus kunnen maken.

De prinsencommissie kiest jaarlijks een nieuwe prins en had de sinds 1992 afgesproken regels op papier gezet en goed doorgesproken. Het vragen van een nieuwe prins is altijd een geheimzinnige aangelegenheid. Na telefonisch peilen of er interesse is om prins van de Wuif te worden volgt er een oriënterend gesprek in een veraf gelegen café om alle vereisten, beperkingen en (on)mogelijkheden te bespreken. Tot de eisen van prins behoren: · Meedoen aan alle activiteiten · Een goed humeur · Steeds voorop willen gaan · Vastelaovend met hoofdletters schrijven. Ook worden steeds een aantal praktische zaken besproken. Het bestuur hanteert als uitgangspunt dat het in Ransdaal voor alle jongens mogelijk moet zijn om prins te worden. Er mogen geen financiële of praktische drempels zijn, die hieraan in de weg staan. Eén van de belangrijkste punten hierbij is dat wij niet meer bij de prins thuis gaan eten. Sinds 1992 wordt in plaats hiervan op zaterdagavond voor carnaval na de H. Mis een koffietafel georganiseerd door de Wuif voor de prins, de prinses, de jeugdprins en -prinses, hun ouders en gezin en de leden van de Wuif met hun partners. Bij het "intake"-gesprek wordt aangegeven dat wij geen koffietafels aan huis bij de prins bezoeken en dat hij deze ook niet mag organiseren voor de leden van de Wuif. Tevens wordt bij het intakegesprek het budget bekend gemaakt voor het kostuum en de prinsenmuts. De kosten van de prinsenreceptie, de prinsenwagen, het snoepgoed en de kleding van de prins komen geheel voor rekening van de vereniging. Als de vereniging op receptie gaat bij haar zusterverenigingen wordt de taxi betaald uit de verenigingskas. De prins legt bij aan de gezamenlijke pot voor de consumpties van die avond voor de hele vereniging. De ouders van de prins zijn hierbij ook steeds van harte uitgenodigd en vergezellen ons vaak op dergelijke bezoeken. Het is overigens niet verplicht om lid te worden van de Wuif na afloop van het prinsenschap. Er zijn wel veel prinsen lid gebleven van onze vereniging sinds hun prinsenschap.

Milan is ook lid van de Braggelaere, evenals enkele van zijn opvolgers. De Braggelaere is een carnavalsgroep in Ransdaal, die jaarlijks in dezelfde kleuren kostuums maken en deelnemen aan de Ransdaalse optocht en carnavalsactiviteiten. De groep bestaat uit ongeveer 30 mensen en doet ieder jaar enthousiast mee. Naast deze groep zijn er nog een aantal vaste groepen die deelnemen aan de Ransdaalse optochten o.a.: de familie Soogelee-Kikken, de Blötschköp (familie Kamps), buurtvereniging 't Kempke, de Häörepaerd, de Vreigelaere, de Breuzelaere, de Hoddelaere, en natuurlijk de fanfare en het zangkoor. Ook nemen ieder jaar een aantal einzelgängers deel aan onze optocht.

In 1994 vierde Jan Blezer zijn 2 x 11 jarig lidmaatschap van de Wuif en zijn 1 x 11 jarig voorzitterschap. Na dat jubileum droeg hij in 1994 de voorzittershamer over aan Herman Eussen. Jan Blezer en Hub Habets verlieten dat jaar het bestuur.

1995 In 1995 viel Noël Vaessen de eer te beurt om prins te mogen van der Lübesch tot der Moasj. Joost Hounjet viel dezelfde eer te beurt als Jeugdprins. Samen met prins Noël werd een aantal recepties van onze zusterverenigingen bezocht.

Het beleid van de vereniging is dat er jaarlijks een bezoek wordt gebracht aan de prinsenrecepties van de zusterverenigingen in de gemeente Voerendaal. Dat betekent in de praktijk dat jaarlijks de recepties van de Naate in Voerendaal, de Kaatboere in Kunder en de Durchströpere in Ubachsberg worden bezocht. De Molmuus van Klimmen houden slechts in een jubileumjaar receptie, die wij evenals andere verenigingen in de regio in hun jubileumjaar bezoeken op hun receptie. Meestal brengen we slechts een receptiebezoek op een dag. Hierdoor zijn de Wuif ook steeds in staat om er een gezellige boel van te maken. Ze weten dat ze zich kunnen uitleven op een bepaalde plaats en niet zo meteen weer in het gareel hoeven voor de volgende opwachting. Eenmaal opgewarmd kunnen ze ook blijven doorstomen! En reken er maar op dat een groot aantal leden van de Wuif daar zelfs professioneel mee om kunnen gaan. Het bezoek van recepties is vaak een ware uittocht uit Ransdaal. Vaak worden recepties bezocht met 1,5 Raad van Elf. In plaats van precies 11 man gaan we vaak met een man of 18 op receptie. Wel altijd tenminste 11, maar iedereen die verder mee wil is van harte welkom. De Wuif hebben dan ook een reputatie hoog te houden op dit punt. Regelmatig worden de Wuif vergezeld bij hun receptiebezoek door de Ransdorfkapel of de Valsche Loef om het bezoek nog meer luister bij te zetten.

In 1995 werd de nieuwe zaate hermenie van Ransdaal opgericht onder de overduidelijke naam Valsche Loef. Sinds die tijd is het een niet meer weg te denken groep in de Ransdaalse carnaval. Op 7 augustus 1995 moest de vereniging afscheid nemen van May Moulen. May was een van de oprichters van de vereniging en jarenlang bestuurslid. Met verenigingseer werd hij begeleid naar zijn laatste rustplaats.

1996 In 1996 had Frank Geurt de eer om als prins Frank III te regeren over de Wuif en Wuivinne. Hij werd hierin bijgestaan door Marco Winthagen als jeugdprins. In dit jaar werd een uitzondering gemaakt op het beleid ten aanzien van receptiebezoek. Ron Vonken, zoon van kastelein Hub Vonken, was uitgeroepen tot prins van de Waterratte van Schin op Geul en werd met een bezoek van de Wuif vereerd. Ook Sylvia Spierings uit Ransdaal, zuster van kastelein Theo Spierings, was dat jaar prinses van de Moelemaekersj van Scheulder en bezocht met haar vereniging onze prinsenreceptie.

C.V. de Wuif heeft steeds een grote betrokkenheid gehad met de Ransdaalse gemeenschap. In de statuten van de vereniging staat dan ook reeds sinds 1976 dat bij een eventuele opheffing van de vereniging het batige saldo ten goede  komt aan de kerk van Ransdaal. Voorlopig zal de kerk het echter nog zonder die bijdrage moeten doen, maar de Wuif werken wel al volop om ook de Ransdaalse kerk te steunen.

1997 Een van die initiatieven om o.a. de kerk te steunen is de start geweest van het Ranzelfestival. In 1995/1996 waren de eerste oriënterende gesprekken ter voorbereiding op het 110-jarig bestaan van fanfare Les Amis Réunis. Als een van de "buitenstaanders" was Kasper Donners benaderd om het comité mede vorm te geven. Herman Eussen was lid van de fanfare en volgde de voorbereidingen op de voet. Als secretaris respectievelijk voorzitter van de Wuif hadden beide heren ook regelmatig overleg binnen carnavalsverband. De voorbereidingen voor het jubileum van de fanfare vorderden gestaag maar ervaren werd wel dat de hulp van alle andere verenigingen noodzakelijk was om het feest van de fanfare te doen slagen. Terwijl de bestuursleden van de Wuif, die ook betrokken waren bij de fanfare, brainstormden over de aanpak voor het jubileumfeest van de fanfare, werd het latente idee voor een groots gezamenlijk dorpsfeest steeds duidelijker. Het idee was dat alle verenigingen uit Ransdaal samen de risico's en voordelen van een groots opgezet dorpsfeest zouden delen. Velen verwachtten echter dat het vaststellen van een adequate verdeelsleutel een probleem zou worden en het vinden van een passende bestuursstructuur. Na een appél van Herman Eussen en Kasper Donners op John Radermacher om als voorzitter de kar te gaan trekken van het Ranzelfestival en na kort overleg op initiatief van Jo Eussen werd in een korte vergadering snel overeenstemming bereikt over de verdeelsleutel. Ofschoon de LVB in de aanloop daartoe wat meer moeite had met de risico's en voetbalvereniging SCKR niet wilde meedoen werd door iedere deelnemende vereniging een percentage genoemd. Het resterende percentage zou voor de kerk overblijven, die na overleg instemde. Het eerste Ranzelfestival werd georganiseerd van donderdag 13 t/m zondag 16 september 1997 door de 6 deelnemende verenigingen: parochie Ransdaal, fanfare les Amis Réunis, C.V. de Wuif, Jeugdvereniging Ransdaal, Gemengd zangkoor St. Caecilia Ransdaal en de LVB. Op het programma stonden een galaconcert van de Luchtmachtkapel, een optreden van Rowwen Hèze en de Schintaler, de jubileumreceptie van de fanfare en een reünie van Oud Ransdalers. Het Ranzelfestival werd daarna jaarlijks georganiseerd.

Of de bijdrage aan de leefbaarheid van Ransdaal nog niet groot genoeg was vatten de Wuif in 1996 het idee op om de tanende belangstelling van kermisexploitanten voor de kermis op de laatste zondag van juni in Ransdaal te pareren. Er werd een ouderwets weidefeest georganiseerd op de weide van de gemeente Voerendaal naast de kerk van Ransdaal. Authentieke kermisattracties van vroeger werden weer van stal gehaald. Naast een schietkraam en een kegelbaan waren er een carroussel, hengelen, blikgooien en een Ransdaalse attractie, namelijk bedwerpen. Op een ijzeren stellage was een bed aangebracht waar iemand op moest gaan liggen. De deelnemers konden met ballen op een plaat gooien. Als er raak gegooid werd, kieperde het bed naar beneden en viel degene die erop lag tot hilariteit van de omstanders op de grond. Vroeger schijnt hier nog een aparte dimensie aan geweest te zijn, toen er onder het bed een grote bak met water stond. Het eerste jaar moeste de Wuif nog veel leren. De schietkraam stond zo opgesteld dat de schutters in de richting van de kerk schoten. De achterwand van het schietkraam bleek echter niet bestand tegen de kogeltjes voor de roosjes en prijskaarten. Terwijl toenmalig pastoor Wierts die middag een kind doopte in de parochiekerk vlogen de aanwezigen op een gegeven moment de kogels om de oren. In de week erna hebben de Wuif het raam van de parochiekerk hersteld en sindsdien is de schietkraam verplaats naar een plek met een schietrichting naar het open veld. De inwoners van Ransdaal stelden het gebaar van de Wuif steeds zeer op prijs en bezochten ieder jaar in groten getale de Ransdaalse kermis. Ook het college van B&W van de gemeente Voerendaal loofden in het gemeentelijk infobulletin het initiatief van de Wuif en stelden jaarlijks de weide gratis ter beschikking. Jammer genoeg volgden de eerste jaren de kermissen met slecht kermisweer elkaar op en beleven de verwachte inkomsten wat achter.

Cyril Kamps mocht in 1997 prins zijn van Ransdaal, van der Lübesch tot der Moasj en van Termaar tot de Buekelskoel. Michel Hochstenbach regeerde over de jonge Wuifkes en Wuivinnekes samen met Marissa Cuypers. In datzelfde jaar werd ook de vader van Marissa, Pierre Cuypers, lid van onze vereniging.

Op 16 februari 1997, een week na carnaval, overleed Jan Blezer, oud voorzitter van onze vereniging. Met verenigingseer werd afscheid genomen van een markante voorzitter en kartrekker van de Wuif. In het vorenstaande is reeds een idee gegeven van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Wuif: het Ranzelfestival en het Weijefiës. Een derde inkomstenbron van de Wuif is de bouw en verhuur van carnavalswagens. Een grote groep handige mensen van de Wuif bouwen ieder jaar een aantal carnavalswagens op om te verhuren in de wijde omstreek. Aangezien de Wuif steeds de inkomsten van de horeca exploitatie moet missen tijdens haar proclamatie, de receptie, de carnavalsdagen en de andere activiteiten moesten er alternatieve inkomstenbronnen gezocht worden. Gelukkig was de inventiviteit van de Wuif groot genoeg om goed geoutilleerd de toekomst tegemoet te kunnen gaan. In het jubileumjaar zijn de Wuif hard bezig om een eigen huisvesting te realiseren voor haar carnavalswagens. Jaar in jaar uit waren boeren in Ransdaal bereid om onderdak te verlenen aan de Wuif. Dat onderdak bestond deels uit opslagruimte in schuren, deels uit stalling van wagens op het terrein en deels uit het ter beschikking stellen van werkruimte om de wagens op te bouwen, te schilderen en te restaureren. De Wuif is dan ook veel dank verschuldigd aan deze belangeloos ter beschikking gestelde ruimtes. Ook de gemeente erkende het ruimteprobleem van de Wuif en liet in haar brief van najaar 1998 weten dat zij niet de stalling van wagens naast boerenstallen of -schuren zou gedogen. Stalling in de openlucht was namelijk niet toegestaan vanwege landschappelijke waarde. Met dit harde werken om de activiteiten voor de Ransdaalse gemeenschap te kunnen blijven voortzetten wordt ook de aard van de Wuif getypeerd. In het verleden is gekozen voor de naam de Wuif, die verwijst naar een wolvenplaag in Ransdaal in een ver verleden. Meer typerend voor de Ransdaalse mentaliteit is het Limburgse werkwoord "wouve" wat in het Nederlands ongeveer "hamsteren" betekent. Misschien ook dat de korenwolf (kaorewouf) dan ook een beter symbool ware geweest voor de Ransdaalse carnaval, maar we zijn trost op onze Wouf, die pronkt op de prinsenscepter. De Wuif zijn vanaf 1996-1997 dan ook vrijwel het gehele jaar in touw. Het carnavalsseizoen loopt van de opening rond 11 november tot eind februari. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het Weijefiës eind juni en het Ranzelfestival in september. De vereniging mag zich gelukkig wel steeds goed gesteund weten door de inwoners van Ransdaal als op het einde van dit "seizoen" een aantal leden van de Wuif de donateursrondgang maken door Randaal. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank voor uw jaarlijkse steun!

1998 In 1998 mocht Maurice Linden de prinsenscepter zwaaien over het Wouveriek. Jerôme Eggen en Ellen Senden vormden in dat jaar het jeugdprinsenpaar. Maurice was de eerste prins in de geschiedenis van de Wuif van "achter et sjpaor" of "oet et Lindesbergske", dat officieel tot de parochie Klimmen behoort. Maurice bezocht, evenals reeds vele jaren daarvoor, samen met enkele leden van de Raad van Elf en een twintigtal Ransdaalse senioren de seniorenzitting van de Voerendaalse carnavalsvereniging.

Jaarlijks nodigt C.V. de Wuif de seniore inwoners van Ransdaal uit om mee te gaan naar de seniorenzitting, die om toerbeurt wordt georganiseerd door de Kaatboere en de Naate. Op kosten van de vereniging wordt het vervoer geregeld en bezorgen wij een grote groep senioren uit Ransdaal een plezierige carnavalsavond. Ook mochten de Wuif in 1998 nieuwe kostuums presenteren. Naast nieuwe smokings dragen de leden van de Wuif voortaan ook vesten onder hun kostuums en hebben zij nieuwe strikjes en pochettes. De vesten zijn deels uitgevoerd in de verenigingskleur bordeaux-rood, waarin ook de mutsen zijn uitgevoerd. Een aantal mutsen werd eveneens vervangen en aangevuld.

Sinds eind jaren '80 organiseert Hub Vonken op de zondag voor carnaval de damezitting. Deze zitting is uitgegroeid tot een waar regionaal evenement en steeds zeer druk bezocht. Deze zitting is alleen toegankelijk voor vrouwelijke bezoekers. Op het einde van de zitting worden eerst de prins en de raad van elf toegelaten en wordt de jaarlijkse onderscheiding "Der Knaok" uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Ransdaalse gemeenschap. Hierna zijn ook de mannen welkom en kan het "knaokbiete" beginnen. Op schalen worden er ribjes uitgedeeld aan de aanwezigen, die naar hartelust kunnen "bieten" De damezitting werd vanaf de start van de damezittingen jaarlijks gepresenteerd door Annemie Eussen-van der Meulen. Op 28 januari 1998 overleed Annemie door een noodlottig ongeval vanwege een glad wegdek in de Ransdalerstraat. Zij was steeds het boegbeeld van deze damezitting geweest. De jaarlijkse verkoop van de prinsenposters werd vanwege haar begrafenis een week uitgesteld. Na haar overlijden wordt de zitting steeds gepresenteerd door Annie Winthagen-Bock.

1999 Het jaar 1999 werd het prinsenjaar voor prins Roger I (Pieters) en zijn vriendin Daniëlle Smeets. Sinds 1993 had Ransdaal geen prinses meer gehad. Daniëlle doorbrak deze lijn en kweet zich met overtuiging van haar taak. De jonge Wuifkes werden in 1999 geregeerd door Mart Braun en Roana Gerards. Op de prinsenproclamatie maakten dit jaar voor het eerst het duo Sjwats-Wies hun opwachting. Als Mimi en Clara Soerbier wisten Jack Vinders en Roger Lataster de zaal in Ransdaal geheel in te pakken. Zij hadden een geweldig succes.

Ook dit jaar werd er weer een jaarverslag aangeboden aan de leden van de vereniging, het regerende prinsen- en jeugdprinsenpaar en enkele andere direct betrokkenen. Met name deze verslagen van de prinsen verraden soms veel intieme en spannende momenten uit een prinsenjaar. Sinds eind jaren '80 is er jaarlijks een uitgebreid jaarverslag gemaakt met fotomateriaal en een aantal vaste terugkerende elementen zoals: · Verslag van de prinsenproclamatie · Persoonlijke ervaringen van de prins en prinses en het jeugdprinsenpaar · De tekst van de prinsenproclamatie · Verslag van de receptie en de optocht · Nevenactiviteiten · Activiteitenschema en -planning · Aardige versjes, gedichten en wist-u-datjes

2000 In 2000 was Ramon Laeven prins van de Wuif. Hij was de eerste prins die werd geïnstalleerd door onze nieuwe president. Frank Houben nam namelijk aan het begin van de prinsenproclamatie de presidentenketting over van Adrie Savelberg. Een week later mocht hij reeds het nieuwe jeugdprinsenpaar installeren in zaal Vonken. Peike Reintjens en Inge Horbach zwaaiden de scepter over de jonge Wuifkes.

Evenals andere jaren mocht prins Ramon de Oud Prinsen vergezellen op hun jaarlijkse uitje. Ieder jaar in de carnavalstijd na de proclamatie van de nieuwe prins gaan de Oud Prinsen met hun partners uit eten waarna zij nog gezellig een avondje doorzakken. De nieuwe prins wordt hier ook steeds bij uitgenodigd. De Oud Prinsen verzorgen ook jaarlijks de verkoop van de prinsenposters op de zaterdag twee weken voor carnaval. Voor vrijwel ieder Ransdaals raam prijkt dan een poster met de naam en foto van de regerende prins. De meeste inwoners versieren hun raam en gevel in die tijd eveneens met slingers en ballonnen. De sfeer in het hele dorp is in die tijd dan ook carnavalistisch en iedereen wordt hierdoor goed opgewarmd voor de drie dolle dagen.

Tevens was prins Ramon in 2000 gemeenteprins van Groot Voerendaal. Tijdens de proclamatie op 4 maart 2002 in het gemeentehuis van Voerendaal werkten aan de zitting o.a. mee de Ransdorfkapel, de schlager van Piet Winthagen, een buut van Giel Braun en Wiel Jacobs en Valsche Loef. Ook de gemeenteraad verzorgde een optreden met Annie Winthagen-Bock in de hoofdrol. Na afloop van de proclamatie op het gemeentehuis was het nog lang gezellig in café Spierings, waar alle Voerendaalse verenigingen het feest nog lang voortzetten.

2001 Robert Henstra en Cindy Bemelmans vormden het prinsenpaar van het jaar 2001. Prins Robert is de eerste prins van onze vereniging die ook jeugdprins is geweest. De Jeugdvereniging Ransdaal, die de jaarlijkse organisatie van de jeugdcarnaval voor haar rekening neemt, verkoos in 2000 Ricardo Moonen en Joyce Franssen als jeugdprinsenpaar. Voor Hub Brull, lid van onze vereniging sinds 1997 was het een bijzondere eer dat zijn kleinzoon Ricardo jeugdprins mocht zijn.

Evenals andere jaren brachten prins Robert en prinses Cindy op de zaterdagmiddag voor carnaval bezoek aan een aantal bejaarden en zieken in Ransdaal. Om ook degenen die niet actief kunnen deelnemen aan de Ransdaalse carnaval te betrekken bij de Ranzelse Vastelaovend worden korte bezoekjes gebracht en gezellig bijgepraat over Ransdaal, carnval en vroeger. De Wuif willen dit goede gebruik dan ook graag in ere houden.

Dat de Wuif niet achterblijven in de moderne tijd blijkt uit het maken van een eigen website. Noël Vaessen ontwierp een eigen website van de Wuif, die te vinden is onder het adres www.wuif.nl. Noël onderhoudt de website ook en voorziet deze regelmatig van nieuwe informatie, foto's en andere wetenswaardigheden. Noël maakt sinds 2002 deel uit van het bestuur.

2002 In het 32e jaar van het bestaan van de Wuif werd Huib Geurts benoemd tot prins van de Wuif. Het jaar 2002 was heel bijzonder voor hem, omdat hij dat jaar prins was, getrouwd is en vader is geworden. Roy Lardinois en Lynn Wolters vormden in 2002 het jeugdprinsenpaar van de jong Wuifkes.

Huib bezocht evenals alle andere jaren ook de Aw Wieverbal in Ransdaal Jaarlijks organiseert Zij Actief (voorheen LVB) een Aw Wieverbal in Zaal Vonken. Rond 12 uur kiest de prins de mooiste Aw Wiever en wordt er steeds een gezellige avond van gemaakt. Op carnavalsdinsdag werd reeds afscheid genomen van het carnavalsseizoen 2002 in café Spierings. De sluiting van het carnavalsseizoen is altijd een mooie, intieme, eenvoudige en vaak ontroerende happening. In een gezelschap van ongeveer 100 tot 150 Wuif en Wuivinne worden de prins, de prinses en het jeugdprinsenpaar in café Spierings op een tafel gezet en de gelegenheid gegeven om nog enkele woorden te zeggen. Met kaarsjes en flikkersterretjes worden nog enkele mooie nummers gedraaid, waarna de president rond middernacht de hooglustigheden bedankt voor hun inzet het afgelopen seizoen en alle leden van de raad van elf verzoekt om hun mutsen af te doen. De prins wordt gevraagd om dit voorbeeld te volgen en de scepter en de prinsenmedaille af te doen. Hetzelfde geldt voor het kroontje van de prinses en het jeugdprinsenpaar. In "burgertenue" wordt dan nog enige tijd "uit" gevierd.

De geschiedenis van 4 x 11

2003 Tijdens dit bijzondere jubileumjaar (3x11) werden Prins Remco I (Dautzenberg) en Gaby (Vanhommerig) geproclameerd tot Jubileumprinsenpaar. Tijdens de proclamatie werden de nieuwe scepter, veren en ketting met veel gevoel voor drama aan het Ransdaalse publiek gepresenteerd. Een bijzonder seizoen volgde met onder andere een bezoek aan de Boetegeweune Boetezitting in Venlo, het dopen van Hub “Stefan” Vonken en een van de langste optochten. Met jeugdprins Dennis (Linden) en jeugdprinses Nicky (Houben) aan hun zijde, werden Prins Remco I en Prinses Gaby later dat seizoen ook geproclameerd tot heersers over “Groot Voerendaal”.

2004 Dit jaar werd de proclamatie overgelaten aan twee topkoks die uiteindelijk Prins Sepp (Heugen) en Prinses Daniëlle (Consten) uit de ketel wisten te toveren. Met jeugdprins Matthijs (Rutjens) en jeugdprinses Esther (Janssen) aan hun zijde volgde een relatief kort seizoen met veel activiteiten. Met veel energie wisten de Hooglustigheden de carnavalsvereniging in beweging te houden. De meesten waren namelijk nog enigszins vermoeid door het lange jubileumjaar en de bouw van de loods. De Hoddelaere lieten zich dat jaar ook van hun beste kant zien met een prachtige wagen en vergezelden het Prinsenpaar waar het kon.

2005 Prins Roger II (Laeven) en Prinses Lissy zwaaien dit jaar de scepter over het Wouveriek. Zij zijn tot op heden het enige Prinsenpaar dat een officieuze adjudant en een eigen (Spie-Spa-Spattie-)schlager hebben gehad. Een week later werden jeugdprins Etienne (Erven) en jeugdprinses Inge (Savelberg) geproclameerd en was het kwartet Hooglustigheden compleet. Carnaval viel dat jaar al op 6 februari en dat betekende dus weekeinden die vol stonden met activiteiten. De ene activiteit was nog niet gedaan of de volgende activiteit stond alweer op het punt van beginnen. Misschien is dat de reden dat dit jaar zich door velen herinnerd wordt als één lang feest (of misschien kwam dat ook wel door de vele korte nachten?).

2006 Tijdens de proclamatie lieten de Oud-Prinsen zich van hun beste kant zien en met een fantastische Schlagerparade kregen zij het publiek op hun hand. Tijdens hun tweede optreden werd Gerard Eussen middels een echte “kien” uit de zaal gehaald en geproclameerd tot Prins Gerard I. Nadat de dames van Déja Vu onze kersverse Prins eens goed verwend hadden, kon de carnaval voor Prins Gerard I al niet meer stuk. Als jeugdprinsenpaar werd een week later jeugdprins Dennis (Houben) en jeugdprinses Rianca (Lardinois) uitgeroepen.

2007 Na eerder al in 1993 jeugdprins te zijn geweest, mocht Ivo Hochstenbach in 2007 als Prins Ivo I de prinsenscepter zwaaien over het Wouverijk. Een van zijn eerste taken was het proclameren van het Jeugdprinsepaar Nolan Grooten en Jeanine Kikken welke uit een luchtballon tevoorschijn kwamen. Tevens was Prins Ivo I dat jaar ook Gemeenteprins van Groot Voerendaal. Na een schitterende Gemeentezitting georganiseerd door CV de Wuif, vertrokken alle Voerendaalse verenigingen naar Café Spierings waar het nog lang gezellig was.

2008 In 2008 was Prins Jos IV (Horbach) Prins van CV de Wuif met aan zijn zijde Prinses Elvi (Lucassen). Zij werden bijgestaan door Jeugdprins Kaj (Houben) en Jeugdprinses Esmée (Eussen), dochter van onze voorzitter Herman Eussen. Bijzonder was dat zowel de Prins als het jeugdprinsenpaar lid zijn van de fanfare. Na afloop van de jeugdprinsenproclamatie werden bij café Spierings dan ook de instrumenten van de fanfare van stal gehaald en werd er nog gefeest tot in de kleine uurtjes. Naast de gebruikelijke activiteiten werd dit jaar ook een “alternatieve optocht” door Sibbe-IJzeren georganiseerd. Dit tot grote verrassing van het prinsenpaar, dat in de veronderstelling was die avond naar “een of andere carnavalsbijeenkomst in Maastricht” te gaan.

2009 Prins Maarten I (Schaaks) en Prinses Wendy (Paffen) vormden het Prinsenpaar van het jaar 2009. Het jeugdprinsenpaar werd dat jaar gevormd door Youri Moonen en Sanne Aretz. Naast deze nieuwe hooglustigheden, werd ook de website vernieuwd, waarbij de vormgeving en inhoud van de site in nieuw jasje gestoken zijn, conform de kleuren van de vereniging. Later dit jaar kon middels een open dag het grote publiek kennis maken met onze carnavalsloods. Deze open dag werd voorafgegaan door een inzegening van de loods door heer pastoor. In november werd het nieuwe seizoen door Maarten en Wendy geopend met een zeer originele Wouvejacht, waarbij vele leden door het dorp verspreid onherkenbaar diverse ambachten uitoefenden.

2010 In 2010 had Christiaan Hochstenbach de eer om als Prins Christiaan I te regeren over de Wouf en Wouvinne. Nadat 2 fortuinlijke Ransdalers de straatprijs van de postcodeloterij wonnen, bleken ze ook nog de hoofdprijs gewonnen te hebben; een nieuwe sportauto waar uiteindelijk Prins Christiaan I uit tevoorschijn kwam.

2011 In het 41e jaar van het bestaan van CV de Wuif werden Prins Gijs I (Cremers) en Prinses Monique (Heijnen) benoemd tot heersers van het ”Wouveriek”. Met hun tomeloze energie werd er de hele carnaval tot in de late uurtjes doorgefeest. Voor de leden van CV de Wuif was het niet altijd even gemakkelijk om net zo lang paal te houden! Het prinsenpaar werd in haar festiviteiten ondersteund door Jeugdprins Jimi (Hendrix) en Jeugdprinses Laura (Gorissen). Verder werd er voor het eerst een bezoek gebracht aan het “Brand Beersjtaeke”; een gezellige carnavalsavond bij de Brand Bier Brouwerij met optredens van vele bekende carnavalsartiesten. Nog een bijzonderheid was dat Prins Gijs I later dat jaar met zijn band “Jean & the Piepkes” het nieuwe Ranzelse carnavalsseizoen zou openen!

2012 In een overvol café Spierings werd Ransdaal onder water gezet en werd voor het vinden van een nieuwe Prins de hulp ingeroepen van Nemo, de Koning der Zeeën. Prins Rob I (Winthagen) en Prinses Linda (Meertens) werden dit jaar benoemd tot heersers van de Ranzelse carnaval en kregen hierbij steun van Jeugdprins Luuk Bessems en Jeugdprinses Julie Houben. Prins Rob I was dat jaar tevens de trotse Gemeenteprins van “Groot Voelender”. Verder werd in 2012 de dameszitting voor het eerst door de leden van CV de Wuif zelf georganiseerd (zie het artikel over de dameszitting elders in dit magazine).

2013 De Oud Prinsen van CV de Wuif kregen dit jaar hulp van professor Barabas met zijn tijdmachine bij het proclameren van de nieuwe Prins. Het publiek in café Spierings was onder andere getuige van de winst van de Champions League door VV Hellas in het jaar 2020. Na een adembenemende reis door de tijd werd Esli Gerards benoemd tot Prins Esli I van CV de Wuif. Esli is de eerste Prins van Ummer Sjerp, dit tot grote vreugde van de leden van deze carnavalsgroep. Een week na de proclamatie van Prins Esli I werden Jeugdprins Wouter (Vermeer) en Jeugdprinses Risanne (Lardinois) geproclameerd. Onze Jeugdprinses zag haar grote droom in vervulling gaan en kreeg bezoek van haar grote idool Guus Hupperts, voetballer van Roda JC Kerkrade.

Volg ons op Social Media
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube
Twitter
Copyright CV de Wuif © 2015
1,368,644 unieke bezoeken